Gemensamt för de uppdrag jag arbetar med är att de alltid är varumärkesrelaterade. Allt från att formulera varumärkesplattformar till implementering och framtagning av kommunikationskoncept. Smalt kan tyckas men spänner ändå över all kommunikation för företag, organisationer och myndigheter.

Inte sällan har man tagit fram en varumärkesplattform som inte riktigt "håller" eller inte fått det genomslag man förväntat sig. Skälen till detta är varierande men ofta är de inte helt genomförda eller genomtänkta. Alternativt har verksamheten utvecklats och att den plattform man tidigare tagit fram inte överensstämmer med dagens krav och villkor.

För att få det verktyg man sett framför sig kan det ibland räcka med att man går igenom det arbete som gjorts och justerar och kompletterar med de delar som saknas för att få en begriplig, tydlig och plattform att använda för att tydliggöra och stärka sitt varumärke.  

Alternativt att man tar ett övergripande grepp om varumärket och formulerar en ny plattform som är helt anpassad och funktionell för de förutsättningar och den vision man har för varumärket.

Jag kommer gärna och pratar om hur man kan gå till väga för att gå från "hyllvärmare" till funktionellt verktyg för kommunikation och effektivt varumärkesbyggande.

 

Exempel på tjänster:

-      Formulering/justering av varumärkesplattformar

-      Kommunikativa och kreativa plattformar

-      Identiteter och identitetssystem

-      Koncept och kommunikationsupplägg

-      Strategi och aktivitetsplan för varumärkesarbete

-      Workshops för att identifiera och sortera bland den kommunikation man arbetar med.

-      Design (grafisk design i samarbete med valda kreatörer) – produkter/tjänster

-      Föreläsningar/utbildning i varumärkesfrågor och kommunikation