Jag arbetar som fristående konsult/strateg, rådgivare och projektledare inom kommunikation. De senaste femton åren har jag huvudsakligen inriktat mig på varumärkesstrategiska frågor kopplat till förändrings- och utvecklingsarbete, design och identitetskommunikation för företag, organisationer och myndigheter. Uppdragen omfattar tydliggörande av företag/företagsidentiteter, produkter och tjänster, ur ett varumärkesperspektiv.

Jag har ett förflutet från byråer som t.ex. Happy Forsman & Bodenfors (Projektledare/VD), Rewir (Ansvarig för designerbjudandet), Jacobson Vellinga Design (Projektledare), Gramma (Projektledare) och Ogilvy Sverige ("Brand Director 360).

Jag har tidigare även arbetat med renodlad reklam och PR/information på reklam- och kommunikationsbyråer samt med reklam-, och långfilm på produktionsbolaget HINDEN (startades och drevs av Producent Kalle Boman och Regissör Roy Andersson).

Utöver mina uppdrag föreläser jag om varumärkes-, identitetsfrågor och kommunikation.

Exempel på uppdragsgivare är Stockholms Universitet Ekonomiska Inst./IHR, Göteborgs Universitet, Borås Högskola Ekonomiska Inst, Sandvik, Elanders Printing House, Kultursponsringsdagarna i Duvemåla, MISTRA, ”Think-Tank” Bryssel, Kulturarvsdagarna Stockholm, Dalarnas Högskola, Marknadsföreningen i Dalarna, DIK-Förbundet, Berghs School of Communication, Almedalen 2015.